Handleiding aanmelden bij netbeheerder

Weet je niet hoe je aan te melden bij je netbeheerder? Geen probleem! Wij hebben voor jou een handleiding uitgeschreven. Zo hoef je enkel dit stappenplan te volgen.

Hoeveel kan jij besparen met zonnepanelen?

Doe nu de test.
Type dak
Volgende stap

Stap 1/5

Oriëntatie van uw dak?

Volgende stap

Stap 2/5

Hoeveel is uw jaarlijks verbruik?

Volgende stap

Stap 3/5

Schaduw?
Volgende stap

Stap 4/5

Persoonlijke gegevens

Stap 5/5

handleiding netbeheerder solar protect

Aandachtspunten

Je houdt best volgende zaken bij de hand:

 • Goedgekeurd keuringsverslag. Dit heb je nodig in pdf-formaat.
 • Het elektrisch eendraadschema van de installatie. Dat werd door Solar Protect doorgemaild net na de installatiedag. Je hebt het bestand nodig in pdf-formaat

 

Allereerst moet je te weten komen wie je netbeheerder is, dat kan je makkelijk opzoeken via volgende link: http://www.vreg.be/nl/wie-is-uw-netbeheerder

 

De twee grootste netbeheerders Eandis en Infrax hebben beide verschillende aanmeldingsdocumenten. Hieronder kun je eerst de procedure terugvinden voor Eandis, daarna die voor Infrax. Het online formulier voor de aanmelding bij de netbeheerder via onderstaande link:

sunpowerfullblk

Aanmelding bij Eandis

Adres Aansluiting

Klik op de link: https://werkaanvragen.eandis.be/NewConnection.aspx

Vervolgens kom je op "Aansluiting". Je vult je postcode in en klikt op "zoek". Je krijgt onderaan enkele mogelijke (deel)gemeentes. Je bevestigt de correcte gemeente.

eandis melding aansluiting

EAN-nummer

Nu dien je je elektrische aansluiting bij de netbeheerder te bevestigen door je EAN-nummer in te vullen. Dit vind je terug op je elektriciteitsfactuur, het bestaat uit 13 cijfers en begint steeds met 5414. Nadien klik je op "zoek".

eandis foto2

Zo kom je automatisch in het volgende tabblad terecht: adres van de aansluiting (= PV-installatie). Op basis van het ingegeven EAN-nummer, wordt het correcte adres weergegeven. Je bevestigt door op "verder" te klikken.

eandis foto 3

Technische gegevens van de installatie  

Vervolgens moet je de technische gegevens van de lokale productie van je installatie ingeven:

 • Type productie: Zonne-energie.
 • Aantal zonnepanelen: Vul hier het aantal zonnepanelen in.
 • Totaal piekvermogen zonnepanelen (in KW): Vul het totale vermogen van je installatie in. Dat kan je eenvoudig berekenen door het aantal panelen te vermenigvuldigen met het vermogen van één paneel in kWp. Bij panelen van 285 Wp doe je bijvoorbeeld het aantal panelen maal 0.285. Bij panelen van 335 Wp vermenigvuldig je het aantal panelen met 0.335. Let op: men verwacht het totale vermogen in kWp (niet Wp). Voor 15 blauwe panelen zal je bijvoorbeeld 4,275 Kw moeten invullen.
 • Max. AC-vermogen van de omvormer: Check via deze link wat het maximaal AC-vermogen is van jouw omvormer. Bestaat je installatie uit meerdere omvormers? Tel dan het maximaal AC-vermogen van de omvormers op.
 • Groenestroom meterstand bij keuring: Dat kan je terugvinden op het keuringsverslag onder GST-teller (uitgedrukt in kWh).
 • Datum indienstname: Dag van de keuring van de zonnepaneelinstallatie.
 • Suntracker: Omdat jouw zonnepanelen op jouw dak liggen, is dit een vaste installatie. Kies dus voor "nee".
 • Groenestroomcertificaat of warmtekrachtcertificaat: Op particuliere installaties zijn deze certificaten niet meer van toepassing. Kies dus voor "nee".
 • PV(Z)nummer: Dit is enkel van toepassing indien reeds een zonnepaneelinstallatie hebt. Zo ja, kies je voor "ja". Betreft dit uw eerste zonnepaneelinstallatie. Kies je voor "nee".

 

Je klikt op "verder".

eandis foto 4

Verklaring

In het volgende tabblad moet u de verklaring lokale productie "afleggen". Je vinkt daartoe de box in de laatste paragraaf aan en drukt op "verder"

eandis foto 5

Bijlagen

In het tabblad "bijlagen" moet je de technische gegevens van de installatie digitaal (in pdf) opladen:

 • Goedgekeurd keuringsverslag: Dit heb je via mail ontvangen van Solar Protect.
 • Elektrisch schema van de installatie: Dit heb je enkele dagen na de installatie via mail ontvangen van Solar Protect.
 • Gelijkvormigheidsattest van de omvormer: Het juiste gelijkvormigheidsattest moet je downloaden via de website van Solar Protect.

 

Gebruik de knop "laad op" om de documenten op te laden. Klik daarna op "verder".

eandis foto 6

Persoonlijke gegevens

in het tabblad "gegevens" vul je jouw persoonlijke gegevens in. Vervolgens klik je op "verder".

eandis foto 7

Gegevens Installateur

Vervolgens geef je de contactgegevens van Solar Protect in.

 • Bedrijf/privé: Bedrijf
 • Naam bedrijf: Solar Protect
 • Telefoonnummer: 056 25 62 75
 • E-mailadres: info@solarprotect.be
 • Straatnaam: Muizelstraat 10 Postcode
 • Gemeente: 8560 Moorsele

 

Nadien klik je op "verder"

eandis foto 9 eandis foto 8

Indien je verder nog opmerkingen hebt, kan je dit in onderstaand kadertje nog aanvullen. Zoniet, klik je op "verder".

eandis foto 10

Bevestiging

In het laatste tabblad kan je alle ingegeven gegevens nog eens nakijken. Indien correct, klik je op "bevestig" om je melding te finaliseren.

eandis foto 11

Na je bevestiging zie je onderstaande melding: 'Je aanvraag voor de melding van een lokale productie werd bij de netbeheerder geregistreerd? Je zal van hen een opvolgingscode ontvangen via e-mail. Graag dit nummer steeds vermelden indien je de netbeheerder mailt of belt. Via dit nummer kan je ook online de stand van zaken opvragen van je aanvraag of melding'. Je aanvraag is nu voltooid.

Aanmelding bij Infrax

Persoonlijke gegevens

Ga naar het startscherm via volgende link: www.infrax.be/aanmeldingzonnepanelen

Stap 1 van 4: gegevens van de eindgebruiker je vult je gegevens, bankrekeningnummer (=IBAN-nummer) in. Ook het plaatsingsadres van de zonnepanelen en het EAN-nummer geef je in. Het EAN-nummer vind je terug op de elektriciteitsfactuur. Het bestaat uit 18 cijfers en begint steeds met de cijfers 54144. Vervolgens klik je op 'volgende pagina'.

infrax1

Technische gegevens zonnepaneelinstallatie

Stap 3 van 4: Gegevens van de PV-installatie

 • Totaal vermogen PV-panelen: Vul het totale vermogen van je installatie in. Dat kan je eenvoudig berekenen door het aantal panelen te vermenigvuldigen met het vermogen van één paneel in kWp. Bij panelen van 285 Wp doe je bijvoorbeeld het aantal panelen maal 0.285. Bij panelen van 335 Wp vermenigvuldig je het aantal panelen met 0.335. Let op: men verwacht het totale vermogen in kWp (niet Wp). Voor 15 blauwe panelen zal je bijvoorbeeld 4,275 Kw moeten invullen.
 • Merk omvormer: Vul hier het merk van de omvormer in.
 • Type omvormer: Vul hier de juiste naam van de omvormer in. Die kan je terugvinden op je offerte.
 • Keuringsdatum: Dag dat de zonnepanelen gekeurd zijn. Dit kan je terugvinden op je keuringsverslag.
 • Nominaal AC-vermogen van de omvormer: Dat is het getal dat in de naam van jouw omvormer zit. Heb je een SAJ 1,5K, dan vul je het getal 1,5 in. Heb je een SAJ 2K, dan vul je het getal 2 in. Enzovoort.
 • Maximaal AC-vermogen van de omvormer. Check via deze link wat het maximaal AC-vermogen van jouw omvormer.

Bestaat jouw installatie uit meerdere omvormers? Tel dan telkens hun AC-verogen op. Nadien ga je door naar de volgende pagina.

infrax3

Gegevens van de installateur

Op de volgende pagina kom je bij stap 2 van 4: gegevens van de installateur.

 • Bedrijf/privé: Bedrijf
 • Naam bedrijf: Solar Protect
 • Telefoonnummer: 056 25 62 75
 • E-mailadres: info@solarprotect.be
 • Straatnaam: Muizelstraat 10 Postcode
 • Gemeente: 8560 Moorsele

Vervolgens klik je op 'volgende pagina'.

infrax2

Bijlagen en verklaring

Stap 4 van 4: Bijlagen en verklaring Volgende bijlagen dien je in pdf op te laden:

 • Elektrisch eendraadschema van de installatie: Dat heb je van Solar Protect ontvangen via mail na de installatie.
 • Positief keuringsattest: Dat krijg je na de keuring via mail toegestuurd van Solar Protect.
 • Attest van de fabrikant van de omvormer waarin de conformiteit met de norm "DINVDE 0126-1-1" verklaard wordt. Dat kan je downloaden via deze link

 

Vervolgens vink je "Ja, ik verklaar dat bovenstaande voorwaarden voldaan zijn" aan. Eventueel kan je ook nog bijkomende opmerkingen noteren. Nadien klik je op "verzenden" en ontvang je een bevestiging.

infrax4
 1. home
 2. handleiding-aanmelden-netbeheerder