Referenties

“Correct en snel opgevolgd”

wou gewoon laten weten dat ze jullie heel hartelijk wil bedanken voor het snel in orde brengen van de zonnepanelen. Jullie hebben dit correct en snel opgevolgd en dat mag ook eens gezegd worden.
Mevr. Charels, Drongen